Обучение

Базово обучение по системни семейни констелации – теория и практика

Състои се от осем модула, един уикенд в месеца в осем поредни месеца:

I МОДУЛ

Въведение в метода, исторически обзор, школи.

Основни понятия - какво представляват семейните констелации, система, семейна система, поле, представители, принципи, порядки (принадлежност, ред, баланс) , съвест (лична, семейна, духовна), сляпа и съзнателна любов, заплитания, алгоритъм на провеждане, представители, интервю, примери.

Поле на знанието, какво е „четене” на полето?

Практическа работа в групи и лични констелации на участниците.

II МОДУЛ

Рождено семейство – майчина и бащина линия, заплитания, кой е важен, хора с тежка съдба, „черните овце” в семейството, идентификация, поемане на чужди чувства.

Настоящо семейство – интимност и партньорски взаимоотношения, взаимоотношения деца – родители, родителите дават – децата получават.  Новата система има приоритет пред старата, предишни партньори, любовни триъгълници, позитивен и негативен партньорски обмен, аборти, бездетие, зачатие „ин витро”, осиновяване, разводи и раздели, децата при кого?

Практическа работа в групи и лични констелации на участниците.

III МОДУЛ

Ролята и позицията на Фасилитатора и Фрази в констелациите.

Позицията на фасилитатора, свързване с ресурсите, терапевтичната любов, индивидуална терапевтична работа и супервизия.

Основни принципи при помагането, взаимоотношения между терапевт и клиент, етични и професионални норми, лично дълбоко изледване на мотивацията за това „да съм водещ/ да помагам”, отговорността на клиента, „трудни” клиенти.

Какво е феноменологичен подход?

Какво е нефокусирано присъствие?

Изкуството на наблюдението. Ролята на медитацията.

Фрази в констелациите – видове и употреба.

Практическа работа в групи и лични констелации на участниците.

IV МОДУЛ

Специални случаи в констелациите.

Болести - констелационната работа с болести – физически и психически заболявания, работа със симптом, подходи.

Зависимости, загуби, смърт – преждевременна смърт, смърт на родител, смърт на родилка, членове на семейството с увреждания, монахини/монаси в семейството, хомосексуализъм (друг вид сексуалност), кръвосмешение, убийства, самоуибийства семейни тайни и др.

Тайни.

Практическа работа в групи и лични констелации на участниците.

V МОДУЛ

Травма констелации – с възможност за включване на външни за това обучение студенти.

Въведение, основни понятия, какво е травма и какви са последиците от травмата за отделния човек, травматичен процес, разцепване на личността като следствие от травма – 3 части: здрава, оцеляваща и травмирана част, характеристики на частите, видове травми.

Как травматизираните хора взаимодействат и се обвързват един с друг? Разлика между два вида травми причинени от еднократно събитие (напр. злополуки, изнасилване, естествено катастрофи) и причинени от причинени от дълготрайни ситуации (напр. домашно насилие, сексуално насилие над деца, тероризъм).

Социални реакции, засилващи последствията от травма.

Практическа работа в групи и лични травма констелации на участниците.

VI МОДУЛ

Движения на душата. Други видове констелации - с възможност за включване на външни за това обучение студенти

"Движения на душата" разглеждат измерение, за което е сложно да се говори с думи, измерение свързано с душата.

Ако не присъства в ежедневието ни, ние може да имаме много добър живот – с мечтаната работа, семейство, къща и т.н., но неминуемо идва момент, в който чувстваме – нещо липсва тук. И често с това изникват въпроси като: „А сега какво? Това ли иска животът от мен? Това ли искам да допринеса в света?”

Организационни констелации, индивидуални констелации, структурни констелации, констелации за избор, ритуални констелации, архетипни констелации, , констелации на сляпо, природни констелации и др.

Важно е да обърнем внимание, че в зависимост от интереса на участниците ще бъдат разгледани подробно само част от изброените, впредвид ограничението на времето.

Практическа работа в групи и лични констелации на участниците.

VII и VIII МОДУЛ

Практика под супервизия. Супервизия на случаи.

Обучението е подходящо:

  • За хора с помагащи професии, които възнамеряват да обогатят професионалния си опит и да използват метода в своята работа.*
  • За по-дълбоко разбиране на метода, личната и родова история, влиянието на трансгенерационните травми и интегрирането им в собствения си живот.
  • За бъдещи фасилитатори по метода.
  • За лична работа.

* Сертификат – участниците ще получат сертификат, удостоверяващ че са преминали съсответния хорариум теория и практика. Добре е да се знае, че този сертификат няма тежестта на официална акредитация (такава все още няма в България) и не е заместител на академичното образование (т.е. не дава сам по себе си квалификацията „психолог” или психотерапевт”).

  • Участниците ще получат писмено ръководство по програмата.

Записване и условия за участие:

Предварително интервю с водещата.

Участие в групи по метода семейни констелации и преживяване на лични констелации.

Предишен опит с индивидуална или групова терапия е задължителен.

Провеждане и такса:

Всеки модул ще е два дни от месеца (събота и неделя) от 9:00 до 18:00 часа

Има възможност и за заплащане на цялото обучение с отстъпка от 10%.

Обучението се провежда всяка година, от октомври до май, при минимум 8 участника, максимум 12.

Предстоящo обучение

Октомври 2024 г. - Май 2025г.
Виж събития