leafs for background

Често задавани въпроси

Какво е семейна системна констелация?

Какви са въпросите, върху които да помисля преди семинар, група или сесия по „Семейни констелации”

Как протича семейната констелация?

Какви проблемни теми могат да бъдат поставяни за разглеждане?

Необходима ли е предварителна подготовка за участие?

Кой принадлежи на семейната система?

Какво е нужно да знаете като представител?

Какво представлява “полето на знанието”?

Колко често човек може да си прави констелация?

За децата и семейните констелации