За мен

image of veselina kalcheva
Намерението ми е да те придружа в пътуването ти към себе си. Към повече съзнателност и връзка с теб самия. Към повече цялостност, вътрешна лекота и удовлетворение.

Името ми е Веселина Калчева.

За пръв път се „докоснах” до метода „Семейни констелации” през април 2015 година, от 2016 г. започнах обучението си в школата на Румен Янкулов. Избрах школата по интуиция. Водещите (Румен Янкулов, Свагито Либермайстер, Багат и Тарика) ми допаднаха като начин на мислене и възприемане на света. Привлече ме и техния интегрален и медитативен подход в работата с метода „Семейни констелации” и опита им в терапията като цяло.

3 години обучение, близо 3 години асистиране на следващия тренинг за водещи, повече от 1000 часа интервизии, супервизии,  участия и асистиране в групи на различни фасилитатори по метода, 15 групи за практика, супервизия за придобиване на разрешение за редовна практика, ме доведоха до първата ми редовна група през есента на 2019 г.

Обучавала съм се и продължавам да се уча на метода „Семейни констелации” от Свагито Либермайстер, Багат Зайлхофер, Франческа Мейсън Боринг.

Имам участие и личен опит в констелационни групи на Гуни Бакса, Ян Якоб Стам,  Таня Мейбърн, Шавасти, Елена Веселаго, д-р Мануел Лерида Декер, Прафул Сарачино;  участие и личен опит в работа с травми с д-р Габор Мате, д-р Питър Левин, Тарика Глубин; участие и личен опит в първична терапия с Премарта и Сваруп, арт терапия в БААТ, НЛП и Травма Констелации с Багат Зайлхофер; участие и личен опит в няколко психотерапиевтични школи, сред които: неорайхианска, когнитивно-поведенческа, психодинамична психотерапия, хипнотерапия, психодрама, гещалт терапия.

Свободата настъпва тогава,
когато поемаш отговорност за своите постъпки.

Едуард Лазарев
Виж събития