Политика за поверителност

Информация за администратора на лични данни:

Сайт: https://viaconstellations.com

Настоящата Политика за поверителност урежда отношенията между Администратора и субектите на данни на Сайта.

Данни за контакт

email: viaconstellations@gmail.com; телефон: 089 5445663

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

  • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

В настоящата политика за поверителност ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Цели на обработката:

  • Уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас

Данни, които обработваме на това основание:

  • Имена
  • Имейл
  • Телефон

Всички останали лични данни се събират доброволно.

Не предоставяме лични данни на трети лица

Форма за контакт

Чрез формата за контакт събираме доброволно предоставените от Вас данни. С изпращането на данните чрез формата за контакт Вие се съгласявате с настоящата Политика за поверителност. Данните, които ни изпращате, се обработват единствено с цел предоставяне на нашите услуги.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

Можете да оттеглите даденото съгласие като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

Имейл бюлетин

В случай че се запишете за нашия имейл бюлетин ще получавате актуална информация за  нашите услуги, услуги на наши партрньори или друга полезна информация.  Можете да се отпишете от имейл бюлетина като натиснете бутона в имейла с надпис “отписване”, “unsubscribe” или друг аналогичен текст. Можете да се отпишете и като ползвате данните ни за контакт, предоставени в тази Политика.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на вашите лични данни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, имате право да:

– Бъдете запознат/а с целта и средствата на обработка на личните данни;

– Бъдете запознат/а с доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

– Имате правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;

– Бъдете запознат/а  с получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.

Източници за изображения, използвани на сайта:

Designed by Freepik

Unsplash.com

Pexels.com