Системни семейни констелации

Методът „Семейни констелации” е научно обоснована терапевтична методология, която ефективно помага на хората да подобрят качеството на собствения си живот и на всички свои взаимоотношения. Смисълът на тази работа е да видим нещо, което не виждаме в ежедневието си – да „осветим” сляпата любов. Както казва Хелингер в семейните констелации ние виждаме "картини, които лекуват душата".

В една единствена сесия биха могли да се разкрият дълбоки истини за нашето семейство и за нас самите, които имат потенциала да излекуват, трансформират, освободят и да променят живота ни към по-добро.

Методът “Семейни Констелации” е завладяващ и уникален процес на обучение. Той ни дава ценни прозрения и ново, разширено съзнание.

Виж повечеЧуй подкаст

Какво може да се изследва?

Методът ви позволява да се освободите от чувството на разочарование и ви дава типичното усещане за освобождение, което носи семейната констелация.

image of a bird fly out from hands

Поставете ключова за вас тема:

 • Любов, интимност, партньорски връзки
 • Родители и деца: взаимоотношения, трудности, възпитание
 • Здравословни симтоми и болести
 • Репродуктивни проблеми
 • Зависимости и пристрастявания
 • Травми  - лични и трансгенерационни
 • Трудности от личен характер  (страхове, тревога, напрежение, обърканост,тежест и др.)
 • Професионални  взаимоотношения, кариера, бизнес развитие
 • Финансово благополучие
 • Творчество, призвание

Повечето хора, които пристъпват към семейна констелация, често вече са инвестирали много пари и време в други терапевтични техники, без да постигнат желаните резултати.

leafs for backgroundleafs for background

Какво е преживяването?

image of people silhouettes standing

Методът "Семейни Констелации" е възможност за непосредствено преживяване на по-голямата картина (семейна, национална, човешка, планетарна).

Спомняне, осъзнаване на дълбоки чувства, свързаност и принадлежност, обикновено недостъпни в ежедневния живот.

Отваряне на сърцето за тези, чрез които животът е стигнал до нас - родителите ни, бабите и дядовците ни, прабабите и прадядовците ни, предците, нашите хора. Тези, за които животът се е случил с лекота и тези с трудна съдба. Тези, които се помнят с добро и тези, за които не се говори.

Отваряне на сърцето за историята ни с всичко, което се е случило - “хубавите” събития и трудните такива.
И отдаване на почит. Почит към съдбата и достойнството на по-големите.
Така човек преживява директно разбирането, че всеки има своя съдба и достойнство, които му принадлежат. И начина да ги почете е като ги остави на тези, на които принадлежат. С уважение.


Благодарност и отваряне за даровете, мъдростта, силата и енергията преливащи към нас - най-малките - техните потомци.

Не през ума, а през по-дълбокото осъзнаване на тялото и душата.
Това е “магията” на метода, която преобразява, без много думи, леко, нежно, през сърцето, в Любовта.

Какво да очаквам след констелация?

Позволете на новия образ да работи във вас:

Не е добра идея да се вземат прибързани решения по разглежданата тема, особено  в следствие на констелацията. Самата нова картина работи на дълбоко ниво и задейства процес, в резултат на който след време ще е ясно какво е нужно да бъде направено.

„Ако се движите твърде бързо, вие изпреварвате своята душа и новата картина се отдалечава.”
Берт Хелингер

Понякога нещата ще се променят, без дори да забележите, т.е. без натиск от егото:

Няма смисъл да се опитвате да запомните какво се е случило в констелацията. Картините и думите, които са ви докоснали стигат и „потъват” на по-дълбоко ниво. Повечето хора забравят напълно какво се е случило, и това е знак, че работата е била много добра. Наистина полезната работа е отвъд мисленето.

В резултат на констелацията клиентът често преживява нови визуални и интуитивни перспективи, които не са съществували преди. Често хората, които са имали само своя детски мироглед, могат да преживеят своята семейна система и семейна история през очите на възрастен човек.

"БЕЗ КОРЕНИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕТИ."

БЕРТОЛД УЛСАМЕР

Виж събития

Формати на провеждане

Методът „Системните семейни констелации” (методът на Берт Хелингер) е млад психотерапевтичен метод, който първоначално се развива основно под формата на групова работа.

Важен момент при разглеждането на казус с метода „Системните семейни констелации” е работата с представители, които да представляват ключови фигури от семейната система на клиента,
както и самия него.

Kакво е представител и какво е нужно да знае?

Предимства на констелациите в група:

Възможността да участвате като наблюдател или представител в констелациите на останалите участници дава още по-дълбока представа за силата на семейните връзки. Това е уникално и изключително ценно преживяване, което разширява разбирането за собствената ви семейна система.

Новите за метода участнци имат време и възможност да се запознаят с метода, да наблюдават констелациите на другите, да участват като представители. Да се настроят за работа и „потънат” в себе си, да се отпуснат и да почувстват, че са в защитено и подкрепящо пространство, където има място за всякакви теми, чувства и преживявания.

image for weekend group

Уикенд група

 • формат:
 • Уикенд група с предварително зададена тема

 • времетраене:
 • Ден и половина

 • кога:
 • Веднъж в месеца

 • програма:
 • · Запознаване с метода в дълбочина.
  · Изследване на конкретна лична тема, поставена от участниците
  · Участие като представител (по желание)
  · Упражнения за настройване и свързване с тялото
  · Упражнения в диади и триади

Подходящо за участници, които се срещат за първи път с метода.

Виж събития

индивидуална сесия

 • формат:
 • 1:1 на живо или 1:1 онлайн

 • времетраене:
 • До 2 часа

 • кога:
 • След записване

 • програма:
 • · Въведение в метода
  · Настройка за работата
  · Изследване на конкретна лична тема, поставена от клиента

В този формат за представители се използват фигурки, знаци-символи, столове, листа и други.
Пдходящо за участници, които имат притеснение да участват в групова работа; живеят в друго населено място; в случай, че не искат да разкриват тайни на своето семейство; и също като стартираща сесия преди участие в група.

Научи повече
image for individual group

Лична констелация в група

 • формат:
 • Лична сесия в подбрана група

 • времетраене:
 • До 2 часа

 • кога:
 • След записване

 • програма:
 • · Въведение в метода
  · Настройка за работата
  · Изследване на конкретна лична тема, поставена от клиента

Представителите в тази форма на провеждане много често са хора, обучаващи се в метода, с опит и отношение към метода.
Подходяща за участници, които имат належаща тема, но нямат възможност (или желание) да участват в уикенд семинар.

Виж събития

терапевтична група

 • формат:
 • 12 срещи в 12 последователни седмици

 • времетраене:
 • 3 месеца

 • кога:
 • След записване

 • програма:
 • · Лична терапевтична работа, която позволява интегриране и надграждане.
  · Задълбочено познание за себе си и свързаността си с предците, с родовата си история, със значимите събития и значими партньори в своя и на предците живот.
  · Изследване на различните сфери от живота през призмата и дълбочината на системните констелации и други терапевтични модалности.

Броят на участниците е ограничен – 12 участника, групата  се провежда при минимум 8 участника.

Виж събития

обучение

 • формат:
 • Работа в група, един уикенд в месеца

 • времетраене:
 • 8 месеца (октомври - май)

 • кога:
 • След записване

 • програма:
 • · Осем модула на различни теми, един уикенд в месеца в осем поредни месеца

Обучението е подходящо аз хора с помагащи професии, които възнамеряват да обогатят професионалния си опит и да използват метода в своята работа. За по-дълбоко разбиране на метода, личната и родова история, влиянието на трансгенерационните травми и интегрирането им в собствения си живот. За бъдещи фасилитатори по метода. За лична работа.

Научи повече

ритрийт

 • формат:
 • Работа в група

 • времетраене:
 • 4 -6 дни

 • кога:
 • Веднъж или два пъти в годината

 • програма:
 • · Въведение в метода
  · Настройка за работата
  · Изследване на лични теми, поставени от участниците

Думата ритрийт от английски език означава  „оттегляне” и „преработка”.
Този формат на лична рабпта е възможност да се оттеглим за известно време от ежедневието и рутината, в които живеем, да поставим себе си в центъра.

Виж събития

Кой може да участва?

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?

 • За пълнолетни хора, които имат нужда от лична терапевтична работа
 • За хора, които имат конкретен казус (тема, заявка, проблем) и често са насочени от други терапевтични модалности и терапевти, с които са опитали разрешаването му
 • За хора, които искат на научат повече за себе си и свързаността си с предците и родовата си история
 • За хора, които имат интерес да изследват различните сфери от живота си през призмата и дълбочината на семейните констелации
illustration of man and women

ЗА КОГО НЕ Е ПОДХОДЯЩО?

 • За непълнолетни. Има изискване за пълнолетие (навършени 18 г.) – голяма част от работата с метода е осъзнаване и поемане на отговорност за собствените си действия и живот
 • За бременни жени – доста често процеса е много интензивен и не е подходящ за уязвимостта на плода и майката в този период
 • За хора, които скоро са преживели травматично преживяване и все още са в шок. За тях е подходяща друг вид (ресурсна) работа. Семейна констелация би могла да се направи на по-късен етап, когато първоначалните интензивни преживявания са се нормализирали
 • За хора в критично здравословно физическо или психическо състояние и на тежко медикаментозно лечение. Тогава по изключение има варинат техен близък да постави  тема от тяхно име.

Работата се случва в защитена, конфиденциална, подкрепяща и неосъждаща среда!

“Всяка система "иска" да се самоизлекува и има вроден импулс за оздравяване и оцеляване, както и всеки жив организъм”

СВАГИТО