21 семейни динамики, които влияят отрицателно на интимността

February 13, 2024

Докато стоим заплетени в мрежата на семейните модели, във връзките ни ще има трудности. Когато обаче се научим да разплитаме невидимите нишки на нашата семейна история, ще можем да проследим как ни влияят тези семейни модели.

Изнасяйки на светло онова, което досега е стояло невидимо, ние ще можем по-свободно да даваме и получаваме любов. Поетът Рилке е разбирал колко трудно е поддържането на една връзка. Той пише:

„Да обичаш друго човешко същество вероятно е най-трудната от всички задачи. Тя е върховната проверка и доказателство, задачата, за която всичко друго е било само подготовка.”

По-долу излагам двайсет и една семейни динамики, които влияят отрицателно на интимността между брачните партньори. Някои от тях може да ви попречат изобщо да влезете в интимна връзка.

 1. Имали сте трудна връзка с майка си. Онова, което е останало недовършено между вас и нея, е много вероятно да се повтори и в отношенията с вашия партньор.
 2. Отхвърляте, осъждате или обвинявате някой от родителите си. Емоциите, чертите от характера и моделите на поведение, които отхвърляте у някой от родителите си, е много вероятно да заживеят у вас на подсъзнателно ниво. Може да проектирате оплакванията към родителя върху вашия партньор. Може също да привлечете партньор с качества, сходни с тези на отхвърляния родител. Отхвърлянето на родител много често се балансира с проблеми в интимните връзки. Напускате партньорите си или те напускат вас. Понякога връзките ви се струват несъдържателни, а друг път просто искате да бъдете сами. Здравата връзка с родителя от същия пол, изглежда, укрепва способността ни да се посветим на интимния си партньор.
 3. Сливате се с чувствата на единия родител. Ако единият ви родител е негативно настроен спрямо другия, има голяма вероятност вие също да изпитвате подобни чувства към вашия партньор. Недоволството от партньора много често се предава от поколение на поколение.
 4. Преживели сте прекъсване на ранната връзка с майката. При този вид динамика много вероятно е да изпитвате известна възможност, опитвайки се да достигнете близост с партньора. Често със задълбочаването на връзката, тревожността се усилва. Без да сте наясно с нейния истински източник, вие може да започнете да търсите кусури на партньора си или да създавате други конфликти, за да може да избегнете близостта с него. Може също да започнете да се изживявате като прекалено взискателни, ревниви и несигурни или да се вкопчите в партньора. А може и да изпаднете в друга крайност – да се правите на независими и да не искате много от вашия партньор. Или изцяло да започнете да избягвате връзките.
 5. Вие сте се грижели за чувствата на единия родител. В идеалния случай родителите дават, а децата получават. Но при наличието на тъжен, депресиран, тревожен или неуверен родител, много деца се стремят по-скоро да дават, отколкото да получават утеха. При подобна динамика детето започва да възприема удовлетворяването на собствените му нужди като нещо второстепенно. Неговото вътрешно чувство отстъпва пред обичайния импулс да полага, вместо да получава грижи. По-нататък в живота такъв човек е склонен да дава прекалено много на своя партньор, внасяйки напрежение във връзката. Обратното също е възможно – да се чувства притиснат или обременен от нуждите на партньора си и със задълбочаването на връзката да започне да негодува срещу него или да се почувства емоционално блокиран.
 6. Вашите родители са били нещастни заедно. Ако родителите ви са имали проблеми или не са се разбирали добре, възможно е вие да не си позволявате да имате в живота си повече от тях. Подсъзнателната ви лоялност към тези хора може да ви пречи да бъдете по-щастливи от тях, дори да знаете, че те искат точно това за вас. В семейство, което не се е радвало на изобилие, децата може да се чувстват виновни или да изпитват дискомфорт, когато са щастливи.
 7. Вашите родители са се разделили. Ако родителите ви не са останали заедно, вие може подсъзнателно да напуснете своя партньор. Това може да се случи, когато стигнете тяхната възраст, на която са се разделили. Когато преживеете с партньора си същия брой години, които те са прекарали един с друг, или когато детето ви стигне същата възраст, на която вие сте били по време на тяхната раздяла. Възможно е също да не напуснете физически партньора си, но да се отчуждите емоционално от него.
 8. Ваш родител, дядо или баба са зарязали предишен партньор/партньорка. Ако баща ви или дядо ви са зарязали предишна съпруга или партньорка, която са подлъгали, че ще се оженят за нея, вие, като тяхна дъщеря или внучка, може да изкупвате това, оставайки неомъжена, също като зарязаната жена. Възможно е да се чувствате „не достатъчно добра“ – като жената, която не е била достатъчно добра за баща ви или дядо ви.
 9. Мъжът, който е бил голяма любов на майка ви, й е разбил сърцето. Вие, в ролята си на нейна дъщеря, може подсъзнателно да се присъедините към майка си в нейната мъка, като изгубите първата си любов, чувствате се изоставени от любимия или (също като нея) се чувствате несъвършени или недостатъчно добри. А в ролята си на син може енергийно да се опитате да заместите тази първа любов, заставайки на неговото място, като партньор на майка си.
 10. Голямата любов на баща ви му е разбила сърцето. Вие, детето, може подсъзнателно да се присъедините към баща си в неговата мъка. Може да изгубите първата си любов, да се чувствате изоставени като него или да се чувствате несъвършени или не достатъчно добри (както се е чувствал и той). А в ролята си на дъщеря може енергийно да се опитате да заместите тази първата любов на баща си, заставайки на нейното място, като партньорка на баща си.
 11. Ваш родител, дядо или баба са останали сами. Ако някой от родителите ви или вашите дядовци и баби е останал сам, защото партньорът му го е напуснал или е починал, вие също може да останете сами. Ако сте във връзка, може да предизвикате конфликт или да се дистанцирате от партньора, за да може и вие да се чувствате сами. В безмълвна солидарност вие подсъзнателно намирате начин да споделите самотата на вашия родител, дядо или баба.
 12. Ваш родител, дядо или баба са страдали в брака. Ако например баба ви е била принудена на живее в брак без любов или сама да се грижи за децата си, защото дядо ви е починал или е пиел, или е играел комар, или е напуснал семейството си, вие, като нейна внучка, може подсъзнателно да асоциирате тези преживявания с брака. Тогава или повтаряте нейната съдба, или се съпротивлявате на идеята да се омъжите (да имате деца) от страх да не се случи същото и с вас.
 13. Единият ви родител е бил обект на пренебрежение или неуважение от страна на другия. Вие, като негово дете, може да пресъздадете неговата участ и да бъдете третирани неуважително от вашия партньор.
 14. Някой от родителите ви е починал млад. Ако ваш родител е починал още като сте били дете, вие може физически или емоционално да се дистанцирате от партньора си, когато стигнете възрастта, на която е починал вашият родител. Или когато прекарате с него толкова години, колкото и вашите родители са прекарали заедно. Или когато детето ви стигне същата възраст, на която сте били самите вие при смъртта на вашия родител.
 15. Единият ви родител се е държал зле с другия. Ако баща ви се е държал зле с майка ви, вие, като негов син, може също да се отнасяте зле с вашата партньорка, така че баща ви да не бъде единственият „лош“ в семейството. Ако сте дъщеря, може да намерите партньор, който се отнася лошо с вас, или към когото сте дистанцирани. Вероятно ще ви е трудно да бъдете по-щастливи от майка си.
 16. Наранили сте предишен партньор. Ако ужасно сте наранили ваш предишен партньор, може подсъзнателно да се опитате да балансирате това, като саботирате новата си връзка. На свой ред вашият нов партньор, който подсъзнателно усеща, че може да го сполети същата съдба като тази на неговия предшественик, може леко да се дистанцира от вас.
 17. Имали сте твърде много партньори. Ако сте имали твърде много партньори, може да сте поизхабили способността си да изпитвате близост във връзката и да сте станали специалисти по разделите. Така обаче отношенията ви губят дълбочина.
 18. Правили сте аборт или сте дали дете за осиновяване. Заради чувство на вина, угризения или съжаление за стореното може повече да не си позволявате да бъдете щастливи във връзката си.
 19. Били сте довереник на мама. Като момче сте се опитвали да удовлетворите незадоволените нужди на майка ви и да й дадете онова, което не е получавала от баща ви. Сега, като зрял мъж, може би ви е трудно да се обвържете с жена. Възможно е да се затваряте емоционално и физически, страхувайки се, че вашата партньорка, също като майка ви, ще изисква прекалено много от вас. Момче, което е било довереник на майка си, се научава твърде бързо да се сближава с жените. Той може дори да се превърне в женкар, оставяйки след себе си куп разбити сърца. Решението е този човек да укрепи своята връзка с бащата.
 20. Били сте любимката на татко. Момиче, което е по-близко с баща си, отколкото с майка си, често е недоволно от партньорите, които избира. Но проблемът не е в самите партньори, а в това, че тя се чувства дистанцирана от майка си. Връзката на жената с нейната майка показва колко удовлетворяваща ще бъде връзката й с интимния партньор.
 21. Някой в семейството не се е оженил/омъжил. Възможно е вие да се идентифицирате с родител, баба или дядо, чичо, леля или по-голям брат или сестра, които така и не са се оженили/омъжили. Може би другите са гледали на този човек отвисоко, подигравали са му се или са смятали, че в сравнение с тях е ощетен. Подсъзнателно съпричастни към него, вие може също да не искате да се омъжите/ожените.

Из „Не всичко започва от теб“ на Марк Уолин


© Текстът е авторски. Всички права принадлежат на Веселина Калчева. Ако желаете да използвате част от текста или целия текст, моля упоменете автора и сложете линк към оригиналната публикация.

Свързани статии