За Идентификацията

February 26, 2024

В модалността на "Системните семейни констелации" идентификация съществува, когато няма разлика между клиента и другия (даден член от семейството или важен за семейството) човек. Болката на съответния човек става болка на клиента. Тревогата на съответния човек става тревога на клиента.
"Аз съм ти и ти си аз, ние сме едно и също." "Твоят живот е мой живот, твоята съдба е моя съдба."

Идентификацията е като втора кожа. Емпатията е като шапка: терапевтът може да си я сложи, но и да я свали от себе си. Свагито

В мистичната традиция има чудесна история, която илюстрира явлението идентификация:

Веднъж един цар помолил един суфи мистик да обясни същността на духовното освобождаване. Мистикът отговорил, че то се крие в способността ни да бъдем непривързани към вярванията, които носим по отношение на себе си. Царят не бил впечатлен и се изсмял пренебрежително: "Това не е толкова велико, всеки може да го направи!"
Суфистът не се съгласил и казал, че в действителност е много трудно, така че царят го предизвикал да му го докаже.
- Много добре – казал суфистът. За да докажеш, че не съм прав, казвай единствено „Вярвам ти” след всяко мое изречение.
- Давай – казал царят уверено.
- Суфизмът е древна духовна традиция, криеща много тайни – започнал суфи учителят.
- Вярвам ти – казал царят.
- Ние познаваме тайните на времето.
- Вярвам ти.
- Самият аз съм на поне 400 години.
- Вярвам ти.
- Бях тук, когато се роди ти.
- Вярвам ти.
- Баща ти беше селянин – казал суфистът.
- Това е лъжа! – изкрещял гневно царят.
- Както ви казах, ваше височество – обяснил суфистът, наистина е много трудно да се освободим от вярванията и идеите, които носим, по отношение на себе си.

Идентификацията е несъзнателна и често изразява лоялността и любовта на човека към изключен член от семейната система, човек с трудна съдба, "черната овца на семейството" и др. Например: идентификация с насилник/жертва/починал рано прародител.
В констелационната работа феномена "идентификация" има лесни стъпки за осветяване и разрешение.


© Текстът е авторски. Всички права принадлежат на Веселина Калчева. Ако желаете да използвате част от текста или целия текст, моля упоменете автора и сложете линк към оригиналната публикация.

Свързани статии